หน้าแรก | ซื้อสินค้า | อีการ์ด | ติดต่อ
23 เมษายน 2561  
  หมวดบทความ
    มุมเด็กๆ
    มุมอาชีพ
    มุมการศึกษา
    มุมชื่อเสียง
    มุมครอบครัว
    มุมสุขภาพ
    มุมความรัก
    ผู้อุปถัมภ์
    มุมความมั่งคั่ง
    มุมจิปาถะ
 
  บทความประจำฉบั
    โหราศาสตร์
    สี
    ฮวงจุ้ยคนดัง
    เคล็ดฮวงจุ้ยฉบับการ์ตูน
    อยู่อย่างฮวงจุ้ย
 
ฮวงจุ้ยรอบโลก
    เคล็ดลับประจำเดือน
    หนังสือแนะนำ
    เครือข่ายเส้นสาย
     
    ประมวลภาพกิจกรรม
    เวิร์คช็อปฮวงจุ้ย
     
 
ถอดรหัสเข็มทิศฮวงจุ้ยเพื่อคุ้มกันมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้
by :

ฉบับนี้ ลิลเลียน ทู จะมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการคุ้มกันมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือและมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน โดยการนำความหมายเชิงสัญลักษณ์ของไทรแกรมเฉียนและไทรแกรมคุน
มาประยุกต์ใช้ เธอจะมาอธิบายว่าทำไมจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องให้มุมเหล่านี้ได้รับการเสริมพลังด้วยรูปสลักที่เหมาะสมที่ช่วยกระตุ้นพลังชี่ของผู้เป็นพ่อบ้านและแม่บ้านในทิศนั้นๆ และเหมือนเช่นเคย เธอให้คำอธิบายที่ใช้ได้ผลเกี่ยวกับข้อแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รูปสลักเชิงสัญลักษณ์ในการปฏิบัติตามหลักฮวงจุ้ย
การได้ดูรหัสลับระทึกโลก (The Da Vinci Code) ทำให้ดิฉันนึกถึงความสำคัญของสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติฮวงจุ้ย แน่นอนที่สุดว่าการปฏิบัติตามศาสตร์โบราณนี้ย่อมอิงอยู่บนนัยที่แฝงอยู่ของไทรแกรม ธาตุต่างๆ สัตว์สวรรค์ และวัตถุนำโชคทั้งหลาย สัตว์ในตำนานและสัตว์วิเศษในแง่ของการนำมาใช้ในด้านต่างๆ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของรูปสลักมงคล การให้ความเคารพพลังของชายผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งแสดงออกมาในรูปของขุนพลแห่งชัยชนะและจักรพรรดิผู้ทรงอำนาจรวมไปถึงไทรแกรมเฉียน และในทางเดียวกันก็ยกย่องพลังของผู้เป็นแม่ซึ่งแทนด้วยรูปสัญลักษณ์ของมารดาหรือผู้ให้กำเนิดและไทรแกรมคุน

เมื่อคุณเจาะลึกลงไปในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักฮวงจุ้ยสัญลักษณ์ คุณจะพบว่าสัญลักษณ์หลายอย่างมีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย และในความเป็นจริงแล้วความหมายเชิงสัญลักษณ์ของชายผู้เป็นผู้นำหรือกษัตริย์ผู้ประเสริฐ และหญิงผู้เป็นผู้นำหรือราชินีผู้ประเสริฐจะอำนวยประโยชน์โดยตรงให้กับฮวงจุ้ยครอบครัวในหลายด้าน

การรักษาความสุขของครอบครัวและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความปรองดองถือเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่เพียงแต่คุณต้องแน่ใจว่าทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ในบ้านไม่ได้ขาดหายไปเท่านั้น แต่คุณยังจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการกระตุ้นมุมเหล่านี้ด้วยแนวทางที่เหมาะด้วย


ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้จะต้องไม่ขาดหายไป
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีผลกระทบต่อโชคของชายผู้เป็นผู้นำซึ่งตามธรรมเนียมถือเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว เมื่อมุมดังกล่าวหายไป ก็จะทำให้พ่อบ้านมีแนวโน้มที่จะต้องเดินทางบ่อย ต้องค้างอ้างแรมข้างนอกบ่อยๆ และไม่ค่อยได้กลับบ้าน การไม่มีทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะส่งผลกระทบต่อโชคของหัวหน้าครอบครัว ทำให้ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตการทำงาน หากคุณกำลังเผชิญปัญหาเช่นนี้อยู่ คุณจะต้องทำการแก้ไขโดยเร็วที่สุดด้วยการสร้างทิศตะวันตกเฉียงเหนือรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน หากคุณไม่สามารถทำได้ ก็ให้ใช้กระจกติดผนังเพื่อให้สื่อว่ามีมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือในตำแหน่งนั้น

ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีผลกระทบต่อโชคของผู้เป็นแม่ และโดยทั่วไปแล้ว ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เป็นแม่เป็นสิ่งที่ช่วยรับรองความสมานฉันท์ และความสงบสุขภายในบ้าน เมื่อมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ขาดหายไปก็หมายความว่าผู้เป็นแม่หรือหญิงที่อาวุโสกว่าภายในบ้านจะหายไปด้วย หรืออาจจะต้องออกนอกบ้านบ่อยๆ ผู้หญิงของบ้านโดยเฉพาะผู้เป็นแม่จะต้องอยู่ห่างบ้านบ่อยครั้ง ทำให้เกิดปัญหาและความตึงเครียดต่างๆ ตามมาในชีวิตสมรส และเด็กๆ ก็จะขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้เป็นแม่ด้วย


การกระตุ้นด้วยรูปสัญลักษณ์
เมื่อมุมของผู้นำฝ่ายชาย (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) และผู้นำฝ่ายหญิง (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) ได้รับการกระตุ้นอย่างดีด้วยรูปสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นผู้นำที่ทรงอำนาจหรือผู้ให้กำเนิด ก็จะเอื้อประโยชน์มหาศาลให้กับครอบครัว

ขั้นแรก ในกรณีที่มุมทั้งสองนี้ไม่ได้ขาดหายไป และหากมุมดังกล่าวดูสวยงามด้วยรูปสัญลักษณ์ที่สื่อถึงผู้เป็นพ่อและผู้เป็นแม่ รวมทั้งหากมุมดังกล่าวดูสะอาดสะอ้านไม่มีสิ่งกีดขวาง ก็จะทำให้ครอบครัวมีความสมัครสมานและความปรองดองและยังทำให้แน่ใจได้อีกว่าบ้านจะได้รับพรจากการมีผู้นำครอบครัวทั้งชายและหญิงอยู่ในการปฏิบัติตามแบบสมัยใหม่ มุมทั้งสองนี้ควรได้รับการกระตุ้นโดยเท่าเทียมกันไม่ว่าผู้เป็นใหญ่ภายในบ้านจะเป็นผู้เป็นพ่อหรือผู้เป็นแม่ก็ตาม

เมื่อมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้รับการเสริมพลังอย่างเหมาะสมแล้ว ก็จะทำให้มั่นใจว่าบุตรหลานรุ่นต่อๆ ไปจะได้พบคู่ครองที่ดีอีกด้วย


ไทรแกรมเฉียน
เครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้เป็นพ่อถอดเป็นรหัสไว้ในรูปของไทรแกรมเฉียน ซึ่งก็คือเส้นขีดเต็มสามเส้นที่แสดงถึงความแข็งแกร่งของผู้หาเลี้ยงครอบครัว ไทรแกรมเฉียนเป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังของหัวหน้าผู้เป็นผู้นำหรือผู้เป็นสามี ดังนั้นบ้านที่มีลูกสาวหลายคนที่อยู่ในวัยออกเรือนได้แล้ว วิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ลูกสาวทุกคนได้สามีที่ดีก็คือต้องแน่ใจว่าผนังทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทาสีขาว เปิดไฟสว่าง และมีรูปสัญลักษณ์ที่เป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งวางอยู่ในทิศดังกล่าวด้วย และคุณยังสามารถใช้สัญลักษณ์เส้นขีดเต็มสามขีดได้ด้วยเช่นกัน

มุมนี้เป็นมุมสำหรับรูปสัญลักษณ์ที่เป็นผู้ชาย ดังนั้นคุณจะใช้รูปวีรบุรุษในฝันของคุณคนใดก็ได้ หากคุณชอบฟุตบอล คุณก็ตั้งโชว์ภาพนักฟุตบอลหรือโค้ชคนโปรดของคุณไว้ได้เลย หากคุณชื่นชอบเรื่องของจิตวิญญาณ ก็ให้วางภาพของคุรุ หรืออาจารย์ของคุณไว้ในตำแหน่งนั้น หากคุณชื่นชอบดาราภาพยนตร์ ก็ให้แขวนภาพของแฮริสัน ฟอร์ด หรือใครก็ตามที่คุณใฝ่ฝันถึง คำแนะนำก็คืออย่าแขวนภาพของบุคคลที่เปราะบาง อ่อนแอ อย่างเช่น แบรด พิทท์ ซึ่งตกเป็นเหยื่อของผู้หญิงเซ็กซ์รุนแรงได้ง่าย!

การนำรูปพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็เป็นข้อแนะนำที่ดี สำหรับบางคนที่นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นเสมือนผู้นำสูงสุด แต่คุณก็อาจใช้องค์กวนอู ซึ่งเป็นขุนพลและเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งผู้น่าเกรงขาม สำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จในด้านวิชาการ หรือสำหรับผู้หญิงที่ต้องการสามีที่อยู่ในแวดวงวิชาการอาจใช้รูปขงจื้อหรือไอน์สไตน์มาวางในมุมดังกล่าวก็ได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนหรือจัดวางวัตถุใหม่ที่คุณมีไว้ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือนี้ได้ทุกเมื่อ ไม่มีกฎข้อห้ามแต่อย่างใด


มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้
มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ไม่เพียงแต่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เป็นแม่ของบ้านเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อการดึงดูดภรรยาที่คู่ควรมาให้กับคนหนุ่มที่ยังโสดของครอบครัวอีกด้วย ที่จริงแล้ว เมื่อทิศตะวันตกเฉียงใต้หายไป ถูกกีดขวาง หรือถูกใช้เป็นห้องเก็บของ คุณจะพบว่าชายหนุ่มในครอบครัวจะหาคู่ครองที่เหมาะสมได้ยาก พวกเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความรักและจะรู้สึกว่าแม่ของตัวเอง (หากอยู่กับแม่ด้วย) ไม่ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ที่เพียงพอ


ความเป็นสิริมงคลของรูปสัญลักษณ์
ชาวจีนชื่นชอบที่จะตั้งโชว์รูปสัญลักษณ์ของวีรสตรีและวีรบุรุษที่โดดเด่นอยู่เสมอ โดยต่างก็มีความหมายและคุณสมบัติพิเศษ และการนำรูปสัญลักษณ์ของบุคคลเหล่านี้มาตั้งไว้ในบ้านก็จะดึงดูดพลังชี่ที่ทรงพลัง รูปสัญลักษณ์แต่ละอย่างมักจะมีความเกี่ยวพันกับโชคลาภเฉพาะอย่าง หรือไม่ก็สื่อความหมายที่เป็นมงคล นักกฎหมายมักนิยม เปาบุ้นจิ้น ซึ่งถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเที่ยงธรรม แต่รูปสัญลักษณ์ที่น่าจะเป็นที่นิยมที่สุดในทุกครัวเรือนของชาวจีนก็คือเทพไตรดารา หรือองค์ฮก ลก ซิ่ว

รูปสัญลักษณ์เหล่านี้ควรจะนำไปตั้งไว้ในห้องอาหารหรือห้องนั่งเล่น และยังเอื้อประโยชน์มากหากนำไปตั้งไว้ที่สำนักงานด้วย โดยนำไปตั้งไว้ด้านหลังที่นั่งของคุณเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริม

ฮก ลก ซิ่ว คือสิ่งที่ “ต้องมี” ไว้ในบ้านหากคุณเชื่อในเรื่องของฮวงจุ้ยแต่คุณจะต้องนำมาวางไว้อย่างถูกต้องด้วยการวางรูปองค์ฮก ลก ซิ่ว ผิดที่จะทำให้เกิดเคราะห์ร้ายได้ไม่ควรนำองค์ฮก ลก ซิ่วมาตั้งไว้กับพื้นแต่ควรนำไปวางไว้บนตู้ติดผนังที่อยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 นิ้วจะต้องไม่วางหันหน้าตรงกับห้องน้ำแต่ควรให้หันหน้าไปทางโต๊ะอาหาร หรือหากวางไว้ในห้องนั่งเล่นก็ไม่ควรวางหันหน้าตรงกับบันไดหรือห้องน้ำ

รูปปั้นสตรีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดซึ่งเป็นที่ชื่นชอบกันโดยทั่วไปในหลายครัวเรือนของจีนก็คือองค์กวนอิม ซึ่งเป็นเทพธิดาแห่งความเมตตา การตั้งองค์กวนอิมไว้ในบ้านเชื่อว่าจะนำความสงบสุข ความปลอดภัยและความปรองดองมาให้ จำไว้ว่าองค์กวนอิมไม่ใช่รูปสัญลักษณ์ธรรมดา แต่เป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ดังนั้นควรวางไว้ในที่สูงและบูชาด้วยการถวายน้ำ ดอกไม้ อาหาร หรือกำยาน จะต้องไม่นำองค์กวนอิมมาใช้เป็นวัตถุทางฮวงจุ้ยหรือเป็นของตกแต่งบ้าน คุณสามารถนำองค์กวนอิมไปตั้งไว้ที่มุมใดก็ได้ในบ้าน แต่หากนำไปวางไว้ในมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ คุณลักษณะของสตรีผู้เป็นผู้นำขององค์กวนอิมก็จะโดดเด่นยิ่งขึ้น

รูปสตรีที่เป็นมงคลอื่นๆ ที่มีอยู่ในบ้านก็คือ เทพธิดาแห่งสวรรค์ทั้งเก้า เชื่อกันว่าการตั้งรูปปั้นของนางไว้ในบ้านจะทำให้บ้านหลังนั้นมีฮวงจุ้ยที่ดี เนื่องจากเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วกันว่านางเป็นเทพธิดาผู้นำเข็มทิศฮวงจุ้ยมามอบให้แก่จักรพรรดิเหลือง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้โลกได้รู้จักฮวงจุ้ยหลักการเข็มทิศ บางคนบอกว่าด้วยการนำเข็มทิศนี้มาช่วยและวิชาที่นางถ่ายทอดให้นี้เอง ทำให้จักรพรรดิเหลืองสามารถรวบรวมแว่นแคว้นที่ต่อสู้รบรากันให้เป็นปึกแผ่น นำความสงบสุขมาสู่ยุคสมัยแห่งความสับสนวุ่นวายจาก "ถอดรหัสเข็มทิศฮวงจุ้ยเพื่อคุ้มกันมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้"
FSW ฉบับที่ 10 (กันยายน/ตุลาคม 2549)
ผู้ช่วยด้านฮวงจุ้ย
ผู้ช่วยด้านฮวงจุ้ย
 
เบ็ดเตล็
 
 
© 2005 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย บริษัท ดับบลิวโอเอฟเอส พับบลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ห้ามผู้ใดทำการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ตามกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ถือเป็นความผิดต้องรับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ตามที่กฎหมายกำหนดไว้สูงสุดตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มีข้อสงสัยหรือต้องการติดต่อกับเรา กรุณาส่ง Email มาที่ bangkok@worldoffengshui.com